Systematiskt kvalitetsarbete

Inom systematiskt kvalitetsarbete kan vi erbjuda er att bygga upp ert systematiska kvalitetsarbete från grunden eller att fokusera på olika delar. Vi kan hjälpa till med följande delar i kvalitetsarbetet. Vi jobbar med förvaltningar och huvudmannanivån men vi tar också på oss uppdrag på förskole/skolnivån i samråd med respektive rektor.

Att sätta mål
Insamling av data i kvalitetsarbetet
Analys av olika typer av resultat
Bedömningsmallar
Bygga upp huvudmannens årshjul med tillhörande dokumentationsmallar

Du kan också köpa en pärm med en samling material, bedömningsunderlag, dokumentationsstöd för ert systematiska kvalitetsarbete.
Pärmen kostar 795:- + moms och frakt och då kan du kopiera fritt i din egen organisation.