Handledning

Vi tar på oss kortare eller längre handledningsuppdrag för rektorer eller eller skolchefer som behöver stöd i olika delar av sitt uppdrag. Vi åtar oss uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning

Vi som handleder har gedigen erfarenhet som rektorer, områdeschefer och skolchefer inom olikt stora organisationer.

Handledning kan köpas som timmar för enskild rektor eller som ett helt paket för en hel ledningsgrupp, allt enligt kundernas behov och önskemål.

Handledningen kan ske fysiskt på plats hos er eller vi länk i Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams

Verkar det intressant så tveka inte att ta kontakt med oss för att få en offert.
Ni når oss på följande sätt

lars.thorin@skolutvecklingskonsult.se eller på 070-3338043