Pedagogiskt ledarskap

Utbildningen pedagogiskt ledarskap i praktiken handlar om hur rektor kan utveckla sin verksamhetskvalitet via ett systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Fokus läggs på att förstå vad som genererar goda resultat enligt forskning och beprövad erfarenhet

I utbildningsserien så utgår vi från varje huvudmans unika situation. Vi varvar föreläsningar med gruppuppgifter och uppgifter att göra hemma mellan varje träff. Vi jobbar med olika verktyg för att kartlägga verksamheternas kvalitet, analysera dem via olika analysmodeller.

Utbildningsserien är förlagd hos skolhuvudmännen och pågår i 3-5 dagar med ca 1-2 månader mellan varje träff. Det innebär att utbildningsserien pågår under 6-10 månader allt efter huvudmannens behov och önskemål.

För att få reda på mer information om utbildningsserien eller för att få en offert, hör av er på nedanstående kontaktuppgifter

Lars Thorin
lars.thorin@skolutvecklingskonsult.se
070-3338043