Om mig

Jag heter Lars Thorin och driver företaget LT Skolutvecklingskonsult

Under mina 17 år i skolan så har jag arbetat som lärare och arbetslagsledare de första 10 åren. Därefter blev jag skolledare i 4 år innan jag blev utvecklingsledare i Ånge kommun 2007. Det innebär att jag snart i 5 år har arbetat med skolutveckling på heltid.

I grunden är jag utbildad 1-7 lärare i Sv/So/Idr. Därefter har jag läst den statliga rektorsutbildningen vid Umeå universitet och även en kurs i skolförbättring och ledarskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Jag har med min bakgrund praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete på alla nivåer i skolan. De senaste fyra åren har vi jobbat på heltid med att förstå Skola 2011 och den nya läroplanen för förskolan. Vi har jobbat med tolkning av läroplaner och att omsätta dem i praktisk handling ute i klassrum och lärmiljöer. Vi har också arbetat intensivt med bedömning för lärande under det senaste året. För att läsa mer om arbetet i Ånge kommun kan ni gå in på min skolutvecklingsblogg http://lartho.wordpress.com

Nu kommer jag även att via mitt företag erbjuda utbildningspaket för skolledare och pedagoger inom följande områden

  • Pedagogiskt ledarskap för rektorer och förskolechefer
  • Systematiskt kvalitetsarbete på fövaltnings och skolnivå
  • Lokala pedagogiska planeringar för förskollärare och lärare i skolan
  • Bedömning för lärande
  • Bedömningsmatriser
  • Tolkning av läroplaner och omsätta dem i praktiska aktiviteter ute i klassrum och lärmiljöer
  • Vad är god undervisning och hur ser man det?

Vänliga hälsningar

Lars Thorin

 

LT Skolutvecklingskonsult - pedagogiskt ledarskap i praktiken för skolledare och pedagoger

Copyright © 2018 LT Skolutvecklingskonsult. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.
Free business joomla templates